Home Cluster Bestuur
Cluster Bestuur PDF Afdrukken
Geschreven door secretaris   altCLUSTER BESTUUR.

Vanaf 2014 is er een Kerkbestuur voor de parochies Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy.

Uit iedere parochie zit een afvaardiging in het bestuur. Voorzitter Pastoor Vankan gaat aan de slag met een vice-voorzitters, een secretaris, en bestuursleden met bijzondere portefeuilles/taken, zoals gebouwen, financien, pastoraal, katechese, diaconaat, vrijwilligers.


Huidige bestuur
Pastoor Marcus Vankan Voorzitter
Vacant Vice-voorzitter
Dhr. Jean Leveau Secretaris
Dhr. Gerhard Reuling Clusterpenningmeester
Dhr. Jo Smolenaars Bouwzaken - Begr. plaatsen
Vacant Pastoraat en Diaconie
Mevr. Tiny Boesten Organisatie
Mevr. Marie-Jose Doensen Financien Baexem
Mevr. Ria Klaessens Financien Leveroy
Dhr. Hans Avezaat Eigendommen
Em. Deken Th. Willemssen AdviseurIn de parochies zullen de taken gedaan worden door het huidige parochiebestuur SAMEN met alle vrijwilligers die dat nu ook doen.

Zij richten SAMEN in iedere parochie een PAROCHIERAAD op.


Parochie kerngroep kelpen-Oler:

pastoor Marcus Vankan, voorzitter 0475-47537

dhr. Lei Bours, kerkbalans/kerkhofadministratie 0495-632321

dhr. Chris Corsten, secretariaat 0475-451551

mevr. Petra Kohlen, penningmeester 06-46761100

dhr. Tim Schmitz, vice-voorzitter 0495-651570

Deze raad houdt de beschikking over het huidige vermogen van iedere parochie en de verantwoordelijkheid voor de exploitatie ervan.
Bij grotere uitgaven, e.d. wordt goedkeuring van het Cluster-kerkbestuur c.q. bisdom gevraagd.

Ook regelen mensen uit deze raad de organisatie van (bijzondere) vieringen, avondwaken,
gebedsdiensten, de publicaties,
het gebouwen- en tuin/kerkhof- onderhoud, versiering, koster,
koren, misdienaars, lectoren, collectes, kerkbalans
en leggen contacten met (vertegenwoordigers van) ouders omtrent doopsel, communie, vormsel, met huwelijkskandidaten,

met verenigingen en organisaties, enz.


IN DE PRAKTIJK VERANDERT ER WEINIG.

Voordeel van een Kerkbestuur voor 5 parochies is vooral: afstemming van de dagelijkse praktijk op elkaar en minder vergaderdruk.

Heeft u interesse in parochiewerk? Bel eens met parochiebestuursleden in uw parochie. Zie hiervoor o.a. www.clustertabor.nl

Laatst aangepast op dinsdag 22 mei 2018 16:25