Home Tarieven kerkdiensten
Stipendia PDF Afdrukken
Geschreven door secretaris   
zaterdag 21 januari 2012 19:53
 TARIEVEN VIERINGEN P1010400_gla-in-lood_ramen_zijbeuk_NW_640x479
TARIEVEN 2019 Kerkdiensten (in euro).


Door het bisdom worden adviesprijzen gegeven welke we, ook gelet op de samenwerking binnen het cluster, zo mogelijk en geleidelijk gaan overnemen.

De verhoging voor de wekelijkse viering is niet doorgevoerd.Weekenddienst of dienst op een kerkelijke feestdag

25,00

Uitvaart-rouwdienst (excl. koor en organist = 100 euro ) *)

440,00

Avondwake of avondmis zonder daaropvolgende uitvaartdienst *)

440,00

Dienst met priester in crematorium *)

440,00

Begeleiding door priester naar crematorium of begraafplaats
elders na uitvaart/rouwdienst

60,00

Jubileummis incl. koor en organist (niet tijdens reguliere weekenddienst)

275,00

Huwelijksmis (excl. koor en organist) *)

440,00

Gestichte jaardienst voor langere periode per jaar

25,00

Gestichte jaardienst op zaterdagavond 10 jaar

250,00

Gestichte jaardienst op zaterdagavond 20 jaar

500,00

Kosten koor en organist

100,00


Voor het doopsel geldt een bijdrage van 35 euro

Voor de 1e H. Communie geldt een bijdrage van 25 euro

Voor het Vormsel geldt een bijdrage van 20,00 euro

Voor bloemversieringen bij uitvaart, huwelijk, jubileum e.d. dient men zelf zorg te dragen

*) N.B.Behorend tot een gezin/huishouden waar de laatste 4 jaren min. 110,00 euro per jaar (voor 2018 €100) aan Kerkbalans is bijgedragen, is er geen bijdrage verschuldigd voor de diensten: avondwake, begrafenis, huwelijk.


Bankrekeningnummer: NL52RABO01139 02 824 t.n.v. Parochie St.Liduina Kelpen-Oler.

Dit nummer s.v.p.
niet gebruiken voor uw Kerkbalansbijdrage.


Laatst aangepast op zondag 28 april 2019 10:01