Home 2017 Groot Onderhoud
Groot onderhoud 2017 PDF Afdrukken
Geschreven door secretaris   
donderdag 03 januari 2019 18:48


dscn4104


2017 Groot onderhoud parochiekerk H. Liduina Kelpen-Oler.Eind 2015 is in het Clusterbestuur besloten dat aan de 5 parochiekerken, pastorien en parochiekantoren tot nader bericht jaarlijks klein onderhoud zal worden uitgevoerd. De daarmee samenhangende kosten zijn in beeld m.u.v. de kosten klein onderhoud voor de kerk en pastorie in Kelpen-Oler.

Naar aanleiding van de opname door Monumentenwacht en de opname i.k.v. de prijsvorming voor klein onderhoud waren aanwijzingen van flinke tekortkomingen. Er is afgesproken dat alvorens klein onderhoud uit te voeren er in beeld zal worden gebracht welk onderhoud op korte en middellange termijn te wachten staat.
Op 12-04-2016 zijn de bevindingen besproken met Wecoba.
Het komt er op neer dat men adviseert het leien dak en de zinken goten van de pastorie op korte termijn te vervangen. Reparatie vergt meer dan vervangen.
Het dak van de kerk is voor een groot deel met een grote onderhoudsbeurt voor 10-15 jaar te behouden. Enkele dakdelen moeten worden vervangen.
Ik geef hieronder kort omschreven de werkzaamheden:

dscn4075

De pastorie wordt, behoudens klein onderhoud, voorlopig niet aangepast.

Kerk en tussenlid:

Torentje Liduinanis: Sloop-Leiwerk-Bekroning-Goten-Lood
Dakjes hoofdingang: Slopen-Leien-Goten
Platdak boven parochiezaaltje: EPDM aanpassen
Platdak tussenlid gedeeltelijk: Overlagen
Gevellood tussenlid gedeeltelijk
Reparatie overige daken

Totaal 25.000,00 euro

Op 11 juli 2016 heeft de kerngroep ingestemd met het uitvoeren van groot onderhoud aan de daken van de parochiekerk te Kelpen-Oler conform het voorstel van dakdekkersbedrijf Wecoba. Op 18 juli 2016 heeft het algemeen clusterbestuur ingestemd met het voorstel om groot onderhoud aan de daken uit te voeren. Door het bisdom Roermond is bij brief van 29 november 2016 akkoord gegaan met de werkzaamheden en een bijdrage van 20% toegezegd.

Op 9-03-2017 is een startgesprek geweest met Wecoba waarbij uitvoeringsafspraken zijn gemaakt.

Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst d.d. 13-03-2017.
Buiten de eerder omschreven werkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden binnen de eerste prijsopgave uitgevoerd.


-Verwijderen asbest bij dakje boven entree kelder en dak vernieuwen
-Klein onderhoud aan de pastorie.
-Dakje boven biechtstoel vervangen (merk 9 woning)
-3 HWA rond 70 vervangen bij dakjes hoofdingang
-HWA 9 rond 100.
-Schenking uitkomend lood aan plaatselijke schutterij.

-Nog geschikte uitkomende afgeschuinde leien opgeslagen in kelder.

dscn4057


Op 13-3-2017 is gestart met de werkzaamheden. Op 15-03-2017 zijn de bevindingen van de voorgaande dagen besproken met Wecoba. Door ondergetekenden is regelmatig en door Monumentenwacht is incidenteel toezicht uitgevoerd en via e-mail gecommuniceerd. Dat heeft niet geleid tot bijzondere opmerkingen. Op 28-03-2017 is gesproken over enkele goten en afvoeren welke in slechte staat verkeren. Daarop is besloten om extra 3 goten te vervangen (5-17-18 laag) en 12 HWA van r80 naar r100. De daaruit voortkomende meerkosten bedragen euro 5325,44 incl. BTW.
Opdracht is 30-3-2017 telefonisch verstrekt. Daarmee komen de totale kosten uit op euro 26.600,00 incl. BTW. Buiten deze kosten zal nog een kleine post voor schilderwerk volgen.

Op 05-04-2017 is het werk opgeleverd zonder verdere bemerkingen (3-5-2017 melding 3 hwa).

Piet van de Winkel - Tim Schmitz - Jo Smolenaars

Laatst aangepast op donderdag 03 januari 2019 19:16